Všechny články

Outbound linky

Rubrika: SEO

Outbound linky jsou odkazy vedoucí z vaší stránky na jiné weby.

Tím, že budeme odkazovat na stránky s podobným obsahem, pomůžeme vyhledávači nejen lépe pochopit obsah našeho webu, ale také zvýšit jeho důvěryhodnost a kvalitu. Díky tomu pak získáme více zacílené návštěvníky.

Z hlediska SEO je dobré odkazovat na stránky podobně tématicky zaměřené, s kvalitním a originálním obsahem. Odkazováním např. na penalizované stránky v podstatě dáváme vyhledávači, ale i samotným uživatelům, signál k přehodnocení kvalit našeho webu.

Vzhledem k tomu, že přílišné množství Outbound linků na jedné stránce je podezřelé a zároveň nepřehledné pro čtenáře, může dojít k penalizaci této stránky vyhledávačem a k negativnímu ovlivnění vašeho PageRanku. Je tedy lepší se zaměřit na menší počet relevantních Outbound linků a tyto linky nevytvářet pro vyhledávače, ale pro usnadnění pohybu návštěvníků na internetu.