Zpět na CS tým

Petr
ŠINDELÁŘ

 

Výjimka zpochybňuje pravidlo 
Petrův sen: Bydlet na vesnici, mít „stádo" koček
V práci: Kreativní texty
Mimo práci: Sport a co nejvíce času v přírodě 
Kontakt na