Open Directory Project - slovník pojmů
Všechny články

ODP - Open Directory Project

Rubrika: SEO

Jedná se o nejrozsáhlejší katalog internetových stránek editovaný lidmi.

ODP v podstatě rozděluje internet na kvalitní obsah a následně jej třídí do kategorií, které poskytuje zcela zdarma celému světu. Tento katalog využívají pro svůj provoz nejpopulárnější vyhledávací nástroje a portály včetně Googlu, který začleňuje výstup ODP do Google Directory. Zápis v ODP pro vás tedy nepřímo vytváří potencionální lepší pozici ve výsledcích vyhledávacích portálů.

A kdo ODP vytváří?

Ohromná globální komunita dobrovolných editorů, kteří nám svou prací usnadňují každodenní hledání na internetu. Za celým projektem stojí společnost Netscape Communications Corporation, známá hlavně pro svůj webový prohlížeč Mozzila. Open directory project je znám i pod zkratkou DMOZ, což znamená Directory Mozilla.