Linkbuilding - slovník pojmů
Všechny články

Linkbuilding

Autor: Adam ŠVANSE
Rubrika: Inbound marketing

Linkbuilding je budování zpětných odkazů. Je to velmi dlouhodobá záležitost. Prakticky se jedná o získávání odkazů z cizích stránek za použití nejrůznějších metod. (Zpětným odkazem se rozumí odkaz, který vede na vaše stránky.)

Zpětné odkazy získáváme proto, abychom zvýšili hodnocení našeho webu v očích vyhledávačů. Původní myšlenka jejich tvůrců byla taková, že čím více zpětných odkazů na daný web vede, tím je kvalitnější, jelikož na něho ostatní odkazují a tím pádem jej doporučují.

S tím, jak se tento fakt rozšířil mezi veřejnost, začali si lidé hromadně zpětné odkazy na svůj web kupovat. Tím byl narušen původní záměr tvůrců vyhledávačů. Postupně už tedy nestačilo nakoupit velký počet odkazů - naopak, v současnosti za to vyhledávače penalizují.

Důležité je, jaké má web, který na nás odkazuje, jméno (jak je starý, oblíbený, navštěvovaný a celkově autoritativní) a hlavně, zda-li je tématicky příbuzný našemu - v tom případě má totiž skutečnou váhu pro uživatele - a o to jde vyhledávačům především.

Linkbuilding dělíme na:

  • Aktivní linkbuilding - sami zveřejňujeme odkaz na svůj web tam, kde nás naši potenciální návštěvníci mohou hledat - tj. diskuzní fóra, katalogy, vyměňujeme odkazy s majiteli tématicky příbuzných webů nebo jim nabídneme menší protislužbu za zveřejnění odkazu, píšeme články na weby, kde máme možnost zanechat odkaz (ideálně oborově příbuzné) apod.
  • Pasivní linkbuilding - obsah našeho webu je natolik kvalitní, že na něho lidé odkazují sami. Tomuto procesu můžeme dopomoci tak, že budeme zveřejňovat vtipná videa, zajímavé statistiky, výzkumy, zapojíme je aktivně do tvorby webu apod.