Microsoft Windows Live Mail (Windows 7) - CS Technologies s.r.o.
12.02.2013

Microsoft Windows Live Mail (Windows 7)

Rubrika: Emaily

Podrobný popis nastavení emailového klienta Microsoft Windows Live Mail.

SMTP: mail.cstech.cz
Port:: 25
POP3: mail.cstech.cz
Port:: 110
POP3 server stahuje zprávy ze serveru (dá se však nastavit "ponechat kopie na serveru")
IMAP: mail.cstech.cz
Port:: 143
IMAP server nestahuje zprávy ze serveru (pro přihlašování z více pc)
uživatelské jméno: celá emailová adresa
heslo: viz. předávací protokol
Server odchozí pošty vyžaduje ověření - stejné nastavení jako pro server příchozí pošty

Nastavení při zabezpečení
Při zabezpečení nastavte hodnoty následovně:
POP3 - 995
IMAP  - 993
SMTP - 465

Detailní postup nastavení:

Image 0
 • otevřete Windows Live Mail
 • přejděte na záložku "Účty"
 • stiskněte tlačítko "E-mail" (viz obrázek - červené označení)

Image 1
 • do pole "E-mailová adresa" zadejte svou e-mailovou adresu (ve tvaru uzivatelskejmeno@domena.cz)
 • do pole "Heslo" zadejte heslo (viz. předávací protokol)
 • zaškrtněte volbu "Zapamatovat heslo" (program tak nebude při každém spuštění požadovat zadání hesla)
 • do pole "Zobrazované jméno v odeslaných zprávách" zadejte požadované pojmenování
 • zaškrtněte volbu "Ručně konfigurovat nastavení serveru"
 • stiskněte tlačítko "Další"

Image 2
Informace o příchozím serveru:
 • v položce "Typ serveru" vyberte POP nebo IMAP
 • do pole "Adresa serveru" zadejte mail.cstech.cz
 • port nechte nastaven na hodnotu 110, v případě IMAPu 143
 • v položce "Ověřit" pomocí vyberte možnost "Jednoduché ověřování"
 • do pole "Přihlašovací uživatelské jméno " zadejte Vaší celou emailovou adresu

Informace o odchozím serveru:
 • do pole "Adresa serveru" zadejte mail.cstech.cz
 • port nechte nastaven na hodnotu 25
 • zaškrtněte volbu "Vyžaduje ověření"
 • klikněte na "Další"

Image 3
Kliknutím na tlačítko "Dokončit" je Váš účet nastaven