20. 3. 2014

Nové obchodní podmínky pro eshop 2014

Rubrika: Aktuality

V reakci na nový občanský zákoník jsme pro vás připravili znění obchodních podmínek dle tohoto zákona, abychom vám ušetřili práci a případné další starosti.

Nový občanský zákoník vešel v účinnost 1. ledna letošního roku a od té doby se o něm diskutuje téměř všude. Změny přinesl také pro majitele eshopů, na což jsme se rozhodli zareagovat a připravili jsme pro vás nový vzor obchodních podmínek. Tuto šablonu jsme připravovali společně s právníkem tak, aby byly všechny její části v souladu se zákonem.

Doporučujeme co nejvčasnější změnu, abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem. Jako u každé šablony, tak i u této je potřeba udělat menší individální úpravy podle specifických potřeb.

Důležité změny

Změny v obchodních podmínkách jsou ve své podstatě pokusem o větší ochranu spotřebitele. Což by mělo v praxi vést k potlačení podvodných obchodů. Z těchto změn jsme vybrali 4, které jsou podle nás nejzásadnější a je potřeba na ně upozornit. Výklad nového zákoníku je velice konkrétní a umožňuje jen velmi málo odchylek.

  • Obchodní podmínky musejí krom dalších náležitostí nově obsahovat i kontaktní údaje (konkrétně email a telefonní číslo).
  • Email o potvrzení přijetí objednávky musí jako přílohu obsahovat smluvní podmínky.
  • Provozovatel eshopu musí u produktů uvádět konečnou cenu a to včetně DPH, případně dalších poplatků. 
  • Váš zákazník musí být poučen o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů, v opačném případě se lhůta pro odstoupení prodlužuje o 1 rok.

Na co se zaměřit při individuální úpravě obchodních podmínek

Doporučujeme se důkladně zamyslet nad některými částmi obchodních podmínek. Nejen na jejich právní řešení, ale také na to, jaký budou mít vliv na vaše zákazníky a tím pádem i na váš eshop. Jde o tyto části:

  • Způsob potvrzování objednávky. (4.2.1)
  • Odstoupení od objednávky. (3.2)
  • Projít si typy smluv, od kterých nelze odstoupit, a zjistit tak, které případy se vás týkají. (6.1)

Jak postupovat?

Stáhněte si vzory pomínek, poučení a formuláře, upravte je k obrazu svému a kontaktujte nás. Pomůžeme vám změny implementovat do vašeho eshopu včetně povinných příloh objednávky.

Vzorové dokumenty

Obchodní podmínky pro eshop 2014 Formulář pro odstoupení od smlouvy Poučení o odstoupení od smlouvy